Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Ανακοινώσεις

Τροποποιήσεις δρομολογίων για τα Σάββατα από το Σάββατο 27/8/2022
24/08/2022 - 6:55:50

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό της πόλης ότι από το Σάββατο 27/8/22 τα δρομολόγια για τις παρακάτω γραμμές θα έχουν ως εξής:

Γραμμή 5 Φαλάνη Γραμμή 5 Τερψιθέα και Γραμμή 9 Γραμμή 6 Ομορφοχώρι Γραμμή 8 Νίκαια Γραμμή 2 Μελισσοχώρι
Από Πλατεία Εβραίων Από Φαλάνη Από Πλατεία Εβραίων Από Γαιόπολις Από Τερψιθέα Από Πλατεία Λαού Από Ομορφοχώρι Από Πλατεία Λαού Από Νίκαια Από Κεντρική Πλατεία Από Μελισσοχώρι
7:30* 7:50 7:20 7:30 7:40 8:00 8:15 7:00 7:20 8:15 8:30
8:30 8:50 9:00 9:10 9:20 11:00 11:15 7:50 8:15 11:40 12:00
9:30* 9:50 10:00 10:15 - 13:00 13:15 9:00 9:25 14:00 14:20
10:30 10:50 10:30 10:45 - 14:30 14:45 10:00 10:25 16:00 16:20
11:30 11:50 11:00 11:10 11:20 17:00 17:15 11:00 11:25 18:00 18:20
12:30* 12:50 11:45 12:00 - 20:30 20:45 12:10 12:35 20:30 20:50
13:30 13:50 12:15 12:25 12:35 22:00 22:15 13:10 13:35 21:40 22:00
14:30 14:50* 13:50 14:00 14:10     14:10 14:35    
16:00 16:20 15:15 15:25 15:35     15:10 15:35    
17:30 17:50* 16:00 16:15 -     16:50 17:10    
19:00 19:20 16:45 16:55 17:05     18:15 18:35    
20:30 20:50* 17:45 18:00 -     19:45 20:05    
22:30 22:50 18:30 18:45 -     21:30 21:50    
Όπου * Δασοχώρι 19:00 19:10 19:20     22:30 22:50    
    20:00 20:15 -            
    21:15 21:25 21:35            
    22:30 22:40 22:50            
    23:00 23:10 -