Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Ανακοινώσεις

Νέα τροποποίηση δρομολογίων από την Τετάρτη 18/3/2020
17/03/2020 - 12:55:10

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό της πόλης ότι από την Τετάρτη 18/3/2020 και μέχρι νεοτέρας θα ισχύουν τα κάτωθι δρομολόγια:

Γραμμές 1, 2, 3, 4 : Έναρξη από τις 6:00 και συχνότητα ανά 30’ λεπτά από τα τέρματα έως 22:45 τελευταία δρομολόγια από το κέντρο

Γραμμή 7 Από Γιάννουλη: 6:00, 6:30, 7:00, 7:45 και έπειτα δρομολόγια Κυριακών

                   Από Κεντρική Πλατεία: 6:15, 6:45, 7:30, 8:00 και έπειτα δρομολόγια Κυριακών

Γραμμή 9 & 5 (Τερψιθέα) Από Πλατεία Εβραίων: 6:35, 7:45, 10:00, 12:00, 14:30, 17:30, 21:30

Γραμμή 10 Από Κεντρική Πλατεία: 6:40, 7:20, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:00, 19:15, 22:15

Γραμμή 2 (Μελισσοχώρι) Από Κεντρική Πλατεία: 6:30, 8:40, 15:00, 21:00

Γραμμή 5 (Φαλάνη) Από Πλατεία Εβραίων: 5:55, 7:45, 9:00, 13:00, 15:00, 19:30, 22:10

Γραμμή 6 (Ομορφοχώρι) Από Πλατεία Λαού: 7:10, 8:15, 13:00, 17:00, 22:00

Γραμμή 8 (Νίκαια) Από Πλατεία Λαού: 5:55, 7:30, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 20:30, 22:15

Γραμμές 11, 12, Β14, 17: Δεν θα λειτουργούν

Γραμμή 13 (ΒΙΠΕ): 7:15 Από Εργατικές κατοικίες Νεάπολης και 16:25 Από ΒΙΠΕ

Γραμμή 15 (Fashion City Outlet, IKEA, ΙΑΣΩ) Από Κεντρική Πλατεία: 7:30, 14:45

Γραμμή 16 (Animus K.A.A.) Από Πλατεία Λαού: 6:10, 14:30, 22:00