Τηλεματική

Σε πόση ώρα έρχεται το αστικό...

Στόλος...

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών...

Πολιτιστική Διαδρομή Τρένο

Διαφήμιση

Ανακοινώσεις

Τροποποίηση δρομολογίων Γραμμής Νο8 από Δευτέρα 3/12/2018
30/11/2018 - 9:00:00

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό της πόλης ότι από Δευτέρα 3/12/2018 τα δρομολόγια της Γραμμής Νο8 τροποποιούνται ως κάτωθι:

ΝΙΚΑΙΑ Γραμμή Νο8

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣKEΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Από ΠΛ.ΛΑΟΥ

Από Πλ.Νίκαιας

Από ΠΛ.ΛΑΟΥ

Από Πλ.Νίκαιας

Από ΠΛ.ΛΑΟΥ

Από Πλ.Νίκαιας

 5:55

6:10

5:55

6:15

7:30

7:50

7:00

7:20

7:00

7:25

9:00

9:20

7:50

8:15

7:50

8:15

10:00

10:20

9:00

9:25

9:00

9:25

12:00

12:20

10:00

10:25

10:00

10:25

14:00

14:20

11:00

11:25

11:00

11:25

16:00

16:20

12:10

12:35

12:10

12:35

18:30

18:50

13:10

13:35

13:10

13:35

20:30

20:50

14:10

14:35

14:10

14:35

22:15

22:35

15:10

15:35

15:10

15:35

 

 

16:00

16:25

16:50

17:10

 

 

16:50

17:15

18:30

18:50

 

 

17:40

18:05

19:30

19:50

 

 

18:30

18:55

21:30

21:50

 

 

19:30

19:55

22:30

22:50

 

 

20:30

20:55

 

 

 

 

21:30

21:55

 

 

 

 

22:30

22:50