Φόρμα Παραπόνων

Αγαπητοί επιβάτες, 
Οι παρατηρήσεις, απόψεις και τυχόν παράπονά σας σχετικά με τις παρεχόμενες από το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. υπηρεσίες είναι σημαντικές  και αποτελούν το σπουδαιότερο μέσο για τη διαρκή και συστηματική βελτίωση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών μας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία.
Με τη συμπλήρωση και αποστολή του παρόντος παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://ktelast-larisas.gr/ και http://astikoktellarisas.eu/.
Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό επικοινωνίας σας με την εδρεύουσα στην Λάρισα, επί της οδού Κύπρου αρ. 84 (Τ.Κ. 41222) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας – Μεταφορική – Τουριστική - & Εμπορική Ανώνυμος Εταιρία» και τον δ.τ. «Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένη, με Α.Φ.Μ. 090018036 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 026490240000 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410-535557, email: ast-lar@otenet.gr) και τη συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία με την επωνυμία «Αστικό Λάρισας Τουριστική Μ.Ι.Κ.Ε.» και δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη οποτεδήποτε μετά την χορήγηση σας συγκατάθεσής σας, έχετε ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα να διαγραφείτε από την λίστα επικοινωνίας μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ast-lar@otenet.gr είτε τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο 2410-535557 είτε με επιστολή σας προς την ταχυδρομική διεύθυνση: Λάρισα, οδός Κύπρου αρ. 84, ΤΚ 41222.